【Lanstar v2.2.0跨年版】一款三栏简约typecho主题+适配各种大小尺寸屏幕

功能介绍

自适应        适配各种大小尺寸屏幕(大概

表情功能        应该是目前所有用心主题的标配了

回复可见功能        文章内设置后,游客或者其他用户需要评论才能看到隐藏内容,文章作者则可以直接观看

代码高亮        支持常见语法的高亮,并显示行号

友链页面        无插件实现

灯箱功能        fanybox插件

模板备份        标配

私密回复        无插件实现,首个免费分享的吧,(也欢迎用现成的插件啦)评论只有发表者和登录才可见

黑暗模式        根据时间,晚7点到早6点

文章目录        漂亮

支持pjax        还有ajax评论

超级源码专业为您提供超级源码网,源码分享,商业源码,源码分享平台,实用软件,破解软件,培训教程等全网优质资源。
超级源码网 » 【Lanstar v2.2.0跨年版】一款三栏简约typecho主题+适配各种大小尺寸屏幕

发表评论

Captcha Code